Personvernerklæring

Personvern Denne erklæringen har som hensikt å forklare hvordan Bergen Ortopedi Senter AS samler inn, lagrer og bruker personopplysninger. Formålet med lagring av pasientopplysninger er å sikre at du som pasient mottar helsehjelp som er skreddersydd dine behov. Når vi mottar en henvisning eller forespørsel oppretter vi en journal i henhold til Helsepersonellovens kapittel 8, … Fortsett å lese Personvernerklæring