For Leger

Et godt alternativ til en bedre arbeidsdag for fastlegen
For leger

Informasjon for leger

Våre spesialist leger i ortopedi og ortopedisk kirurgi utreder pasienter med med alle typer ortopediske problemstillinger.
Vi tilbyr en medisinsk- ortopedisk vurdering av pasienten med henblikk på aktuell behandling og tilgjengelige ortopediske hjelpemidler.

Pasienten vil allerede ved første fremmøte bli vurdert av både ortopedleger og ortopediingeniør. Måltaking og tilpassing av hjelpemidler vil kunne påbegynne allerede ved første konsultasjonsdag.

Vi gir rask tilbakemelding til henvisende lege etter at pasienten har vært til konsultasjon hos oss.
Vi henviser videre for kirurgisk behandling til både private og offentlige sykehus etter ønske fra pasienten. Vi henviser også pasienter til fysioterapi, rehabilitering, radiologiske undersøkelser og så videre.

Bergen Ortopedisenter består av en gruppe ortopeder, ortopediingeniører og fysioterapeuter . Vi holder til i delte lokaler med Drevelin Ortopedi i Møllendalsbakken 6. Her har vi fasiliteter som ortopedisk verksted, ganglaboratorium, butikk og prøverom for spesialsko og annet ortopedisk hjelpeutstyr.
Senteret er i dag bemannet med 2 spesialister i ortopedisk kirurgi og 2 ortopediingeniører.

Vi finner den beste behandlingsmuligheten for din pasient.