Våre Tjenester

Bergens eldste spesialistpraksis innen ortopedi

Forsikring

Forsikring

Vi tilbyr våre tjenester til alle, også de som får dekket sine utgifter gjennom forsikringsavtaler.
Dette gjelder alle typer forsikring både

  • Privat forsikring
  • Forsikring gjennom jobb
  • Idrettsklubb og forbund

Etter avtale med ditt forsikringsselskapet får du første ledige time, alltid innen en uke.
Henvisingen fra din fastlege til Bergen Ortopedisenter må sendes til ditt forsikringssselskap og de bestiller time til deg.