Våre Tjenester

Bergens eldste spesialistpraksis innen ortopedi

Konsultasjon

Konsultasjon

Våre spesialister hjelper deg med å finne den beste behandlingen for dine lidelser i muskel–, ledd- og skjelettsystem. Vi har lang og bred erfaring i muskel-, ledd- og skjelettlidelser.

Når du kommer til din time hos oss foretar vi en gjennomgang av din problemstilling og din sykehistorie. Deretter utføres en målrettet klinisk undersøkelse.

Vi går igjennom bilder fra radiologiske undersøkelser sammen med deg og diskuterer dine ulike behandlingmuligheter.
Vi henviser deg til den den hjelpen du trenger, enten det er kirurgi, fysioterapi, tilpassing av ortopediske hjelpemidler, røntgenbilder (RTG, CT, MR) eller rehabilitering og opptrening.