Vanlige Spørsmål

Her er svar på de spørsmålene som blir oftest stilt.

Er det lang ventetid for konsultasjon?

Vi har vanligvis ca. 3 ukers ventetid. BOS har klinikk mandag ettermiddag/ kveld.

Så snart henvisning foreligger, får du tilsendt time i posten. Ta kontakt dersom noe haster, i tilfelle vi har en avbestilt time.

Hva skjer ved undersøkelse hos BOS?

Samtale og undersøkelse av aktuell problemstilling. Det blir på bakgrunn av funn tatt stilling til hvordan vi best kan hjelpe deg.

Eventuell søknad om operasjon vil bli sendt til det sykehus hvor ventetiden er kortest og den nødvendige ekspertisen forefinnes.

Måltaking og tilpassing av ortopedisk hjelpemiddel vil kunne påbegynne ved første konsultasjonsdag.

Må jeg ha henvisning for å komme til BOS?

Ja. Det er kun vurdering etter timeavtale, og henvisning må foreligge.

Henvisning fra fastlege, ortopediingeniører, fysioterapeut, manuell terapeut, ergoterapeut og kiropraktor mottas.

BOS er tilknyttet Norsk Helsenett og har således mulighet for å opprette elektronisk kontakt.