Priser Konsultasjon

Priser. Prisoversikt for de vanligste tjenestene.
Priser

Vilkår og prisoversikt

  • Konsultasjon hos spesialist i ortopedi 1.200 kr.
  • Etterkontroll innen 3mnd etter sist konsultasjon 500 kr.
  • Spesialisterklæring til bruk for trygdekontor/advokat/forsikringsselskap 3.500 – 10.000 kr.

Spesialistoppdrag for NAV/yrkesskader av rettsoppnevnt medisinsk sakkyndig Dr. Knut Rokstad.
Pris og tidsfaktor etter avtale med oppdragsgiver. Vi gjør oppmerksom på at frikort kan ikke benyttes.

Avbestilling
Ønsker du å avbestille din time hos oss må dette gjøres per telefon senest fredagen før oppsatt tid innenfor våre kontortider. Hvis ikke vil du bli fakturert kr. 330,-