Priser Konsultasjon

Priser. Prisoversikt for de vanligste tjenestene.
Priser

Vilkår og prisoversikt

Priser fra 01.06.2014

  • Konsultasjon hos spesialist i ortopedi 1.200 kr.
  • Etterkontroll innen 3mnd etter sist konsultasjon 500 kr.
  • Spesialisterklæring til bruk for trygdekontor/advokat/forsikringsselskap 3.500 – 10.000 kr.

Spesialistoppdrag for NAV/yrkesskader av rettsoppnevnt medisinsk sakkyndig Dr. Knut Rokstad.
Pris og tidsfaktor etter avtale med oppdragsgiver. Vi gjør oppmerksom på at frikort kan ikke benyttes.

Hvor hjelpemidler helt eller delvis dekkes av Folketrygden utfylles søknadsskjema i tilslutninge til konsultasjonen.

Avbestilling
Ønsker du å avbestille din time hos oss må dette gjøres per telefon dagen før oppsatt tid innenfor våre kontortider. Hvis ikke vil du bli fakturert for 70 % av konsultasjonsprisen.