Om BOS

Om BOS

Bergen Ortopedisenter er en arbeidsgruppe bestående av ortopeder, ortopediingeniører og fysioterapeuter i et nært samarbeid i felles lokaler tilknyttet fasiliteter som ortopedisk verksted, prøverom for ortopedisk sydde skor og annet ortopedisk hjelpeutstyr.

Vår pasientgruppe er primært de som trenger medisinsk- ortopedisk vurdering med henblikk på hjelpemidler. Pasientene vil allerede ved første fremmøte bli vurdert av så vel ortoped som ortopediingeniør. Måltaking og tilpassing av hjelpemidler vil kunne påbegynne allerede ved første konsultasjonsdag.

Pasienter med alle typer ortopediske problemstillinger vurderes og utredes av spesialister i ortopedi og ortopedisk kirurgi. Eventuell søknad om operasjon vil bli sendt til det sykehus hvor ventetiden er kortest og den nødvendige ekspertise forefinnes. Senteret er i dag bemannet med 3 spesialister i ortopedisk kirurgi og 2 ortopediingeniører.

VI SER FREM TIL ET NYTTIG OG RIKT SAMARBEID FOR ALLE PARTER.

Personvernerklæring