Våre Tjenester

Bergens eldste spesialistpraksis innen ortopedi

Ortopediteknikk

Ortopediteknikk

Alltid et skritt foran innen ortopediteknikk

Bergen Ortopedisenter har ett tett samarbeid og holder til i samme lokaler som Drevelin Ortopedi, Norges eldste ortopediske verksted og Vestlandets største leverandør av ortopeditekniske hjelpemidler.

Vår lokalisering under samme tak gir oss optimale forhold for et tett samarbeid om individuelt spesialtilpassede løsninger for våre pasienter ved bruk av den nyeste teknologi produsert på kort tid.

Drevelin Ortopedi er sertifisert i henhold til ISO 9001. Det innebærer at deres system for ivaretakelse av den beste kvalitet innen både service og ortopediteknikk er gjennomgått og analysert, og at det er konkludert med at Drevelin Ortopedi oppfyller de strengeste krav til punkt og prikke.

Drevelins ortopeditekniske spesialkompetanse

En protese er en mekanisk eller teknisk innretning som skal erstatte helt eller delvis tap av legemsdel i et bevegelsesorgan. En kosmetisk protese skal gi inntrykk av at en tapt legemsdel er bevart, uten annen form for funksjon. Noen proteser lages primært for å være kosmetiske mens andre lages funksjonelle. Eksempelvis til bruk i sportslige aktiviteter. Proteser blir designet, produsert og tilpasset av en ortopediingeniør sammen med ortopeditekniker.
En ortose skal erstatte eller gjenopprette tapt funksjon i bevegelsesorganet. Ortosen kan omfatte ett eller flere ledd i kroppen, og ortopediingeniøren designer ortosen utifra den enkelte brukers behov og ønsker. Ved bruk av en ortose kan man fremme et mer hensiktsmessig gangmønster ved å forhindre en uønsket bevegelse, motvirke og/eller korrigere en deformitet eller ved å stabilisere og avlaste ledd.
Et korsett skal erstatte, gjenopprette eller bedre tapt funksjon i trunkus (overkropp). Det kan også gi bedre stabilitet i sittende, stående og gående. Korsett kan også brukes ved behandling av brudd i ryggen. Korsetter finnes prefabrikkert eller de lages etter mål. Korsett kan sys i tekstil og stives opp med metallspiler eller de kan lages i termoplast etter gipsavstøpning. Korsett blir designet, produsert og tilpasset av ortopediingeniør i samarbeid med ortopediteknikker.
Fotsenger er et ortopedisk hjelpemiddel som er individuelt tilpasset foten. Det tas mål ved hjelp av blåavtrykk, skumboks, skanning eller gipsavstøpning, før det produseres en individuell fotseng som skal ligge i skoen din. Fotsengen har flere funksjoner, som å korrigere en feilstilling, avlaste smertefulle områder, redistribuere trykket under føttene. Fotsenger lages til de med større deformiteter eller ulike typer fotlidelser, hvor innleggsåler ikke er tilstrekkelig.
Ortopedisk fottøy er spesialsydd sko som lages etter mål til hver enkelt bruker. Det kan tilbys personer med som på grunn av fotavvik eller medfødt lyte ikke kan benytte vanlige konfeksjons eller spesialsko. Dette er fottøy som er fremstilt etter individuell måltakning, ofte gipsavstøpning eller annen metode for kopiering av føttene. På grunnlag av dette fremstilles en lest. På lesten lages en fotseng. Utenpå lest og fotseng lages overlær og såle. Fotseng, overlær og såle utgjør til sammen det spesialsydde fottøyet.
Barn kan ha behov for alle de ulike typene ortopediske hjelpemidler. Deres behov for vår kompetanse skyldes ofte en medfødt diagnose som cerebral parese, ryggmargsbrokk, dysmeli eller annen muskelsykdom. Når en jobber med barn er det viktig å ha fokus på at hjelpemiddelet skal være så enkelt, lett og funksjonelt som mulig. Vi samarbeider tett både med HABU (Habiliteringstjenesten for Barn og Unge), Bergen Barnefysioterapi og Barnas Fysioterapisenter og Turbo, for å finne de rette ortopeditekniske løsningene for de ulike barna, og for å kunne skape trygghet hos foreldrene rundt barnets oppfølging. Vi i Drevelin Ortopedi har lang og bred erfaring med å tilpasse ortopediske hjelpemidler til barn.