SisteNytt

Hold deg kontinuerlig oppdatert på siste nytt fra Bergen Ortopedi Senter.

Hva skjer ved undersøkelse hos BOS?

Samtale og undersøkelse av aktuell problemstilling. Det blir på bakgrunn av funn tatt stilling til hvordan vi best kan hjelpe deg.

Eventuell søknad om operasjon vil bli sendt til det sykehus hvor ventetiden er kortest og den nødvendige ekspertisen forefinnes.

Måltaking og tilpassing av ortopedisk hjelpemiddel vil kunne påbegynne ved første konsultasjonsdag.